Aktualności

Jesteśmy razem: Wodkan
19.04.2017

Cykl “Jesteśmy razem” został stworzony, aby choć w małym stopniu podziękować firmom i ludziom, bez których istnienie klubu BM Slam Stal na tak wysokim poziomie nie byłoby możliwe. Tym razem bardzo duże podziękowania i ukłony w stronę przedsiębiorstwa Wodkan S.A, znanego wszystkim mieszkańcom Ostrowa Wielkopolskiego. Ostatnio ich siedzibę, mieszczącą się przy ulicy Partyzanckiej 27 odwiedzili Aaron Johnson, Szymon Szewczyk i Kamil Chanas.

O nas
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim jest przedsiębiorstwem o 100 – letniej tradycji. Działając w oparciu o przepisy ustawy o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych podjęto decyzję o przekształceniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w jednoosobową Spółkę gminy pod nazwą WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna. Jako Spółka Akcyjna działa od kwietnia 1992 roku. Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa zgodnie z jego statutem jest: produkcja i dostawa wody pitnej, odbiór i oczyszczanie ścieków, działalność inwestycyjna, budowa urządzeń wodnokanalizacyjnych, badania laboratoryjne wody i ścieków.

Strona internetowa —> Wodkan

Strategia Spółki
Podstawowym celem w długookresowym działaniu jest globalizacja rynku – przejęcie pobliskich miasteczek i gmin w zakresie świadczonych usług. W celu zwiększenia sprzedaży wody i odbioru ścieków Spółka zamierza rozszerzyć prowadzoną działalność inwestycyjną, poprzez rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej pozyskując w ten sposób dodatkowych odbiorców . Zwiększenie sprzedaży wody i odbioru ścieków możliwe jest do osiągnięcia głównie dzięki zwiększaniu zasięgu terytorialnego prowadzonej działalności.
Spółka zamierza realizować inwestycje zmierzające do pełnego uzbrojenia miasta w kanalizację sanitarną.

Motto spółki
Ciągła i bezawaryjna bez względu na porę dnia i roku dostawa wody i odbiór ścieków.