Aktualności

Węglozbyt sponsorem BM Slam Stal!
11.12.2017

Mamy dla Was świetne wieści. Do grona naszych sponsorów dołączyła dzisiaj, kolejna duża firma o zasięgu ogólnopolskim. To Centrala Zbytu Węgla „Węglozbyt” S.A. z siedzibą w Katowicach, należąca do Grupy Kapitałowej Węglokoks. Do podpisania umowy doszło dzisiaj w Katowicach. Umowę parafowali prezesi naszego klubu: Paweł Matuszewski i Marcin Napierała. Naszego nowego sponsora reprezentował Krzysztof Mieszczak, prezes Zarządu. Pozyskanie tak zacnego partnera jest dla naszego klubu dużym wydarzeniem. ,,Węglozbyt” to firma o uznanej marce i renomie na rynku w naszym kraju. Cieszymy się, że rozmowy zakończyły się parafowaniem umowy. Jesteśmy przekonani, że współpraca przyniesie wiele korzyści obu stronom.

Centrala Zbytu Węgla „Węglozbyt” S.A. z siedzibą w Katowicach, należąca do Grupy Kapitałowej Węglokoks jest firmą z ponad 70 letnią tradycją, której podstawową działalnością jest sprzedaż węgla na rynku krajowym, przy ścisłej kooperacji z polskimi producentami węgla, głównie Polską Grupą Górniczą sp. z o.o. oraz Węglokoksem Kraj Sp. z o.o.CZW „Węglozbyt” S.A. jest członkiem Izby Gospodarczej Sprzedawców Polskiego Węgla.

Spółka posiada pełną ofertę polskiego węgla we wszystkich typach, sortymentach i klasach. Klientami Spółki są zarówno finalni odbiorcy węgla, jak również firmy pośredniczące w handlu węglem, którym oferuje odbiór węgla bezpośrednio z kopalń oraz z własnego Składowiska Węgla w Ostrowie Wielkopolskim. Spółka oferuje w sprzedaży mieszanki miałowe oraz groszki typu eko własnej produkcji. Produkty te są przygotowywane i dostępne na Składowisku Węgla w Ostrowie Wielkopolskim.

Składowisko Węgla w Ostrowie Wielkopolskim jest dogodnie skomunikowane, posiada własną bocznicę kolejową i jest przygotowana do świadczenia usług przechowania, przeładunku towarów masowych oraz ładunków ponadgabarytowych. Składowisko jest przystosowane do przechowywania surowców energetycznych takich jak węgiel, koks, biomasa a także innych surowców sypkich luzem, ładunków ponadgabarytowych. Oprócz korzystnych warunków składowania Spółka proponuje dodatkowe operacje logistyczne m.in. segregowanie, kruszenie, przesiewanie, mieszanie i konfekcjonowanie.