Aktualności

Przeczytaj koniecznie. Nowe zasady i obostrzenia
25.09.2020

Panująca obecnie pandemia koronawirusa powoduje, że organizacja meczu Energa Basket Ligi przez klub BM Slam Stal wiąże się z wieloma obostrzeniami i zasadami. Dlatego prosimy koniecznie zapoznać się z poniższym tekstem i dostosować podczas obecności w trakcie sobotniego meczu z Pszczółką Startem Lublin.

Osoby, które zakupiły bilety na mecz na sektory C i D proszone są o wejście do hali od strony boiska sportowego przy ulicy Wysockiej (obok parkingu przy starym cmentarzu), kierując się bezpośrednio do wejścia przy swoim sektorze. Wejściem głównym tzw. wejściem VIP wpuszczane będą jedynie osoby przysługującym miejsce w sektorach: A1, A2, A3, A4 oraz B1 i B2.

Najważniejsze zasady w trakcie meczów Arged BMSLAM Stal w sezonie 2020/2021:

 1. Sprzedaż biletów i karnetów, które uprawniają do wejścia na wydarzenie organizowane na terenie Hali będzie prowadzona tylko i wyłącznie przez Internet.

 2. Zakup biletu lub karnetu, a także wejście na teren Hali, gdzie obywa się wydarzenie oznacza akceptację niniejszego Regulaminu oraz zobowiązanie do jego przestrzegania.

 3. Uczestnik wydarzenia swoją obecnością na terenie Hali potwierdza, że:

 1. jest zdrowy i nie występują u niego objawy wskazujące na zakażenie wirusem SARS-CoV-2, który wywołuje chorobę COVID-19;
 2. nie jest objęty kwarantanną;
 3. w ciągu ostatnich 14 dni nie miał kontaktu z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 lub osobą objętą kwarantanną;
 4. rozumie oraz akceptuje ryzyko związane z możliwością zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz wszelkich związanych z tym konsekwencji.
 1. Każda osoba przebywająca na terenie Hali, w tym Uczestnik wydarzenia, do czasu zajęcia przypisanego miejsca oraz podczas poruszania się po terenie Hali, zobowiązana jest do zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki lub przyłbicy, z zastrzeżeniem, iż powinny zostać one zdjęte na polecenie służb porządkowych lub informacyjnych, w szczególności w celu sprawdzenia tożsamości. Organizator ma prawo kontroli realizacji tego wymogu.

 2. Osoby nieposiadające maseczki lub przyłbicy lub niemogące ich założyć z jakichkolwiek powodów, w tym osoby zwolnione z obowiązku zakrywania ust i nosa z przyczyn zdrowotnych, nie zostaną wpuszczone na teren imprezy.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wyproszenia (wyprowadzenia) osoby, która nie przestrzega niniejszego Regulaminu, w szczególności: nie zakrywa nosa i twarzy w sposób i w miejscach określonych niniejszym Regulaminem. W takiej sytuacji Uczestnik nie jest uprawniony do otrzymania zwrotu należności za bilet wstępu.

 4. Każda osoba wchodząca i przebywająca na terenie obiektu zobowiązana jest poddać się obowiązkowej dezynfekcji rąk w miejscach wyznaczonych na terenie Obiektu, zgodnie ze wskazaną w tych miejscach instrukcją.

 5. Osoby przebywające na terenie Hali obowiązuje zakaz gromadzenia się w sektorach, w ciągach komunikacyjnych i innych strefach.

 6. Uczestnik wydarzenia organizowanego na terenie Hali zobowiązany jest do zachowania na terenie imprezy dystansu 1,5 metra, a także zajęcia wskazanego na bilecie miejsca. Powyższe nie dotyczy osób uczestniczących w Meczu z dzieckiem poniżej 13 roku życia, z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz osób, które ze względu na stan zdrowia nie mogą poruszać się samodzielnie oraz osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.

 7. Po zakończeniu wydarzenia wszyscy jego uczestnicy zobowiązani są do opuszczenia hali według harmonogramu przedstawionego przez spikera zawodów lub służb porządkowych.