Aktualności

PUTiB SUR kolejny rok sponsorem Stalówki
10.09.2022
Tegoroczny sezon będzie kolejnym rokiem współpracy naszego klubu z Przedsiębiorstwem Usług Technicznych i Budowlanych ,,Serwis Utrzymania Ruchu”. Firma, która posiada swoją siedzibę w Garkach dołączyła do grona sponsorów naszej Stalówki w trakcie poprzedniego sezonu. Współpraca układa się w świetny sposób. Stąd też, właściciele firmy podjęli decyzję o podpisaniu nowej umowy. Dziękujemy za zaufanie i wsparcie! 

Poznaj naszego sponsora:
Historia powstania PUTiB “Serwisu Utrzymania Ruchu” Sp. z o.o. w miejscowości Garki k/Odolanowa sięga początku lat osiemdziesiątych. To właśnie w latach osiemdziesiątych, kiedy nastąpił na ziemiach Wielkopolski rozkwit przemysłu naftowego i gazowego, powstało wiele nowych kopalń gazu ziemnego, w związku z tym wzrosło zapotrzebowanie dotyczące ich obsługi, konserwacji i stałych przeglądów. To właśnie te czynniki w szczególności przyczyniły się do powstania w Garkach w roku 1980 Grupy Konserwacyjno – Remontowej, która podobnie, jak okoliczne kopalnie gazu ziemnego podlegała pod Zielonogórski Zakład Górnictwa Nafty i Gazu w Zielonej Górze.
Z czasem Grupa ta została przekształcona w Warsztat Zabezpieczenia Ruchu Kopalń. Do podstawowych zadań WZRK należało wykonywanie modernizacji, remontów, napraw oraz prowadzenia serwisów instalacji i urządzeń technologicznych istniejących kopalń gazu ziemnego i ropy naftowej. Ze względu na doświadczenie firmy w branży energetycznej, otrzymywaliśmy zlecenia nie tylko od PGNiG S.A., ale także od firm zagranicznych t.j.: Termo Desing czy Propak Systems Ltd. Były to głównie prace przy budowie tłoczni gazu oraz elementach pracujących na wysokich ciśnieniach oraz elementach narażonych na działanie siarkowodoru. W 2003 r. w związku z programem restrukturyzacyjnym w Zielonogórskim Zakładzie Górnictwa Nafty i Gazu Warsztat Zabezpieczenia Ruchu Kopalń został rozwiązany.  Jednak grupa pracowników, którzy nie wyobrażali sobie innej pracy podjęła wspólną inicjatywę rozwoju posiadanych już umiejętności oraz doświadczenia, i z dniem 01 września 2003r. powołali do życia spółkę o nazwie Przedsiębiorstwo Usług Technicznych i Budowlanych ,,Serwis Utrzymania Ruchu”.

Zakres naszej oferty obejmuje:

  • Budowę, modernizację oraz remonty kopalń gazu ziemnego oraz ropy naftowej,

  • Budowę gazociągów przesyłowych i technologicznych wysokiego ciśnienia w zakresie średnic do DN500 wraz z infrastrukturą towarzyszącą,

  • Projektowanie oraz wykonywanie urządzeń technologicznych,

  • Wykonywanie, modernizacja i naprawy urządzeń ciśnieniowych,

  • Wykonywanie badań nieniszczących złączy spawanych,
  • Pomiary elektryczne w pełnym zakresie,

Posiadamy uprawnienia nadane przez UDT, certyfikatyISO, zgodnie z którym stosujemy System Zarządzania Jakością normaPN-EN ISO 9001:2015oraz wdrożony system jakości w spawalnictwie– normaPN-EN ISO 3834-2. Wytwarzane przez nas rurociągii urządzenia ciśnieniowe realizowane są na podstawie dyrektywyciśnieniowej nr 2014/68/UEoraz przepisów „Warunków Urzędu Dozoru Technicznego”. Dzięki temu nasze wyroby uzyskują znak CE.

Przedsiębiorstwo Usług Technicznych i Budowlanych ,,Serwis Utrzymania Ruchu”

63-430 Odolanów
Garki, ul. Naftowa 43
Kontakt: 62 733 18 72
Strona internetowa: http://www.putib.pl