Aktualności

Węglozbyt kolejny rok z nami
06.10.2022
Tegoroczny sezon jest kolejnym, w którym Centrala Zbytu Węgla „Węglozbyt” S.A. będzie sponsorem naszego klubu. Nasza owocna współpraca trwa już od 2017 roku. Centrala Zbytu Węgla „Węglozbyt” S.A. wspiera zarówno drużynę ekstraklasy, jak i uczestniczy w rozwoju ORLEN Akademia Koszykówki BM Stal. Podziękowania za wsparcie i zaufanie kierujemy na ręce prezesa Centrala Zbytu Węgla „Węglozbyt” S.A. Krzysztofa Mieszczaka oraz całej załogi firmy.

Poznajcie naszego sponsora:
Centrala Zbytu Węgla „Węglozbyt” S.A. z siedzibą w Katowicach, należąca do Grupy Kapitałowej Węglokoks jest firmą z ponad 70 letnią tradycją, której podstawową działalnością jest sprzedaż węgla na rynku krajowym, przy ścisłej kooperacji z polskimi producentami węgla, głównie Polską Grupą Górniczą sp. z o.o. oraz Węglokoksem Kraj Sp. z o.o.CZW „Węglozbyt” S.A. jest członkiem Izby Gospodarczej Sprzedawców Polskiego Węgla.
Spółka posiada pełną ofertę polskiego węgla we wszystkich typach, sortymentach i klasach. Klientami Spółki są zarówno finalni odbiorcy węgla, jak również firmy pośredniczące w handlu węglem, którym oferuje odbiór węgla bezpośrednio z kopalń oraz z własnego Składowiska Węgla w Ostrowie Wielkopolskim. Spółka oferuje w sprzedaży mieszanki miałowe oraz groszki typu eko własnej produkcji. Produkty te są przygotowywane i dostępne na Składowisku Węgla w Ostrowie Wielkopolskim.
Składowisko Węgla w Ostrowie Wielkopolskim jest dogodnie skomunikowane, posiada własną bocznicę kolejową i jest przygotowana do świadczenia usług przechowania, przeładunku towarów masowych oraz ładunków ponadgabarytowych. Składowisko jest przystosowane do przechowywania surowców energetycznych takich jak węgiel, koks, biomasa a także innych surowców sypkich luzem, ładunków ponadgabarytowych. Oprócz korzystnych warunków składowania Spółka proponuje dodatkowe operacje logistyczne m.in. segregowanie, kruszenie, przesiewanie, mieszanie i konfekcjonowanie.