Projekt modernizacji hali sportowej przy ul. Kusocińskiego 1