,,Od kuchni” – produkcja filmu promocyjnego Centrali Zbytu Węgla „Węglozbyt” S.A