Adrian Suliński w podwójnej roli: pyta i odpowiada