Centrala Zbytu Węgla „Węglozbyt” S.A. sponsorem BM Slam Stal. Film promocyjny