Tomasz Ochońko mocnym akcentem kończy III kwartę. Takie trafienie!